Opinnollistaminen

OPINNOLLISTAMINEN

Opinnollistaminen on työpajalla tai muussa työvaltaisessa ympäristössä hankittavan ammatillisen osaamisen tunnistamista, vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin ja dokumentoimista. 

Opinnollistamisen työkalussa oppimisympäristö arvioidaan tutkintojen, tutkinnon osien sekä niiden sisältöjen mukaan ja verrataan tekemistä oppimisympäristöön. 

Opinnollistamisen asiakasprosessissa luodaan oppijalle tavoitteet jotka ovat tutkinnon osien sisältöjä. Oppijaa arvioidaan kuten koulutusympäristössä ja lopuksi tulostetaan osaamistodistus kertyneestä osaamista. 

VAT-järjestelmässä on oma moduulinsa opittujen asioiden tunnistamista varten. Järjestelmään voidaan osasto – tuttavallisemmin pajakohtaisesti – tallettaa ao. pajalla opittavat asiat, kuinka ne opitaan, siirtää ne asiakkaan perustietoihin näytettäväksi työmaapäiväkirjalla ja oppimisen jälkeen ne voidaan arvioida ja tuottaa niistä osaamistodistus.