Asiakkuuksien hallinta

ASIAKKUUKSIEN HALLINTA

Ohjelman ohjaustiedoissa – ylläpidossa, ylläpidetään järjestelmän ohjaus- ja parametritietoja.

Näitä parametritietoja ovat:

 • Järjestelmän käyttäjien ylläpito (käyttöoikeudet)
 • Asiakkaan perustietoihin liittyvät  vakiotiedot  joita käytetään esim. tulosteiden ohjaamiseen
 • Organisaatioon liittyvät perustiedot
 • Toimintakyvyn arviointiin tarvittavat tiedot

Henkilön perustiedot:

 • Nimi, osoite, koulutus ym.  asiakkaan taustatiedot
 • Sopimusjaksotiedot
 • Lähettävän (maksavan )tahon kanssa tehtyjen sopimusjaksojen tiedot (aloitus  ja lopetus pvm, hinta, maksaja ja sopimukseen liittyvää infoa)
 • Valmennus (kuntoutus) jaksotiedot
 • Valmennusjaksoon liittyvät tiedot.
 • Erilliset sijoittumistiedot (jos seurannassa)

Kuntoutus (valmennus) jaksot:

Asiakkaan kuntoutuspolku  voi muodostua yhdestä tai useammasta kuntoutus (valmennus) jaksosta (palvelusta).  Polku voi sisältää esimerkiksi:

 • Starttivaiheen
 • Työhönvalmennusta eri työpajoilla
 • Työharjoittelua ulkopuolisessa työpaikassa
 • Palkkatukityötä työpajoilla
 • Seurantajaksoja

Kustakin jaksosta tallennetaan:

 • Alkamis– ja loppumispäivämäärä
 • Valmentajat sekä osasto ja palkkausmuoto (palvelu)
 • Lähettävä- ja maksava taho
 • Sopimuksen mukainen työaika (pv/vko, h/pv)
 • Sopimuksen mukaiset viikonpäivät
 • Sijoittuminen ao. jakson jälkeen

Jaksojen avulla varmistetaan että kunkin asiakkaan kohdalla kuntoutus kohdistuu niihin tekijöihin jotka hänen kohdallaan vaikuttavat positiivisesti tavoitteen saavuttamisessa.

Jaksojen avulla kuvataan asiakkaan kuntoutuspolku ja sen eteneminen.